Privacybeleid

Privacyverklaring


Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving AVG die dan van kracht is. Neem contact op via de mail, telefoon of op een andere manier voor informatie of het maken van een afspraak, dan geef je automatisch toestemming om contact met je op te nemen zodat ik je de informatie kan verstrekken of om je te bellen of mailen om een afspraak met je te maken.
Jouw naam, telefoonnummer en mailadres zijn daarvoor voldoende. Stuur s.v.p. geen medische gegevens toe via de mail. Jouw gegevens worden niet gebruikt om een nieuwsbrief te sturen. Indien je voor behandeling komt, heb ik de volgende gegevens nodig: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en mailadres (voor facturatie en boekhouding, het maken van afspraken en aanleggen dossier). Je dient hier toestemming voor te geven en bij jouw eerste bezoek zal ik je dan ook nogmaals informeren over de AVG en via een formulier jouw toestemming vragen. Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derden m.u.v. de belastingdienst (wettelijke regel), kun je zelf altijd inzien, eventueel laten corrigeren en laten vernietigen (volgens de wettelijke regels). Jouw gegevens worden volgens de wettelijke regels bewaard.

De gegevens voor de factuur (naam, adres, postcode en woonplaats) en jouw medische gegevens worden digitaal verwerkt in een beveiligde computer.
Ik vraag niet om jouw BSN nummer (wettelijk verboden) dus kan ik deze niet op de factuur vermelden. Indien de zorgverzekering dus een factuur met BSN nummer wenst, dien je deze daar zelf op te vermelden. 


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossieraanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.


Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
- zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
- ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. 


Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 


De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.
* Jouw naam, adres en woonplaats
* Jouw geboortedatum
* de datum van de behandeling
* een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
* de kosten van het consult 

Reacties op de website

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Contactformulier

Cristal Spirit maakt gebruik van de plugin 'Contact Form 7' om jouw bericht via het contactformulier te versturen. Contact Form 7 bewaart geen berichten op hun server.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een reacties hebt achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we jouw persoonlijke data verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.